top of page
Soul Body Fusion®
Be Joeniek WINGS.png
Be Joeniek WINGS.png

Heb je het gevoel dat je niet lekker in je vel zit? Of voel je dat je vooruit wilt komen, maar dat het niet lukt? Het kan zijn dat je lichaam en je ziel nog niet goed met elkaar verbonden zijn. Om verschillende redenen kan die verbinding ontbreken, meestal gebeurt dit door pijnlijke gebeurtenissen in je leven. Je zou kunnen zeggen dat in dergelijke situaties de ziel wat afstand heeft genomen. 

Ook kan het zijn dat je voelt dat je beter in contact wilt komen met je ziel en je zielsmissie. Dat je een sterke behoefte voelt om in lijn met je zielsmissie te gaan leven.

 

Soul Body Fusion® wanneer:

 • Lichaam en geest zijn niet op elkaar afgestemd.

 • Niet goed geaard zijn.

 • Niet echt erbij hoort.

 • Last hebt van je hooggevoeligheid.

 • Niet je volle potentieel kunt leven of de verkeerde keuzes maakt.

 • Meer uit je leven kunt halen, maar dat dat niet lukt.

 • Spirituele groei wordt belemmerd, maar je er niet precies de vinger op kunnen leggen. 

 • Goed in verbinding met je ziel wilt zijn. Leven vanuit je ziel, je ware zelf.

 

Lichaam en ziel in balans
 

Als je energetisch onvoldoende in je lichaam aanwezig bent, kan het volledige potentieel van je ziel zich niet manifesteren. Herstel van deze verbinding tussen lichaam en ziel is dan ook belangrijk om echt goed in je vel te zitten, in je kracht te staan en om te kunnen manifesteren van jouw levensmissie.

Soul Body Fusion® helpt je om je bewustzijn volledig in je cellen te brengen. Dat gebeurt door de trillingsfrequentie van je lichaam in balans te brengen met de trillingsfrequentie van je ziel. Het zelf genezend vermogen van het lichaam neemt toe en je kunt beter in contact komen met je essentie. Dit vergemakkelijkt het leven vanuit je hart. Het heeft zijn uitwerking op het nemen van beslissingen die passen bij je leven in het hier en nu.

 

Ervaringen die mensen hebben na toepassing van Soul Body Fusion® zijn onder meer:

 • Meer gezondheid en vitaliteit.

 • Meer blijdschap en gevoel van gelukkig zijn.

 • Meer energie, meer zelfvertrouwen.

 • Goed geaard zijn. Meer aanwezig zijn in je lichaam.  

 • Beter aanvoelen wat je hart je ingeeft. Beter afgestemd zijn op je authentieke ik. 

 • Meer in je kracht staan, beter grenzen aan kunnen geven, steviger in je schoenen staan.

 • Meer verbonden met je intuïtie.

 • Snelle spirituele groei. Paranormale gaven worden sterker of ontwaken.

 • Opening van je hartchakra.

 

Ervaar deze verbinding in een Soul Body Fusion®-sessie en kom weer echt thuis bij jezelf!

 

Er worden altijd 3 sessies gegeven om de zielsenergie meer te verankeren in het lichaam en om de weg naar jouw “bejoeniek” te maken. (verkenning, verdieping, verankering). 1 week na de eerste behandeling vindt de tweede behandeling plaats en 2 weken na de 2e behandeling vindt de derde behandeling plaats.

'Het hart is de zetel van de ziel en verbindt ons

direct met het universum"

 

 Jonette Crowley, oprichter soulbodyfusion

Soul Body Fusion logo.jpeg
Soul Body Fusion® 
Be Joeniek WINGS.png
Be Joeniek WINGS.png
bottom of page