top of page

Be Joeniek

Be Joeniek WINGS.png
Be Joeniek WINGS.png
Be Joeniek Vrouwenbewustzijnsacademie

" Herstel de verbinding met jezelf "

Be Joeniek® staat voor thuiskomen bij jouw authentieke essentie. De verbinding met jouw diepste zijn van waaruit je de wereld instapt. Hooggevoelige mensen verbinden zich vaak sterk met de ander en verliezen het contact met hun eigen gevoelens en behoeften. Ze leven van buiten naar binnen.

 

Leven vanuit jouw Be Joeniek® is leven van binnen naar buiten. Vanuit verbondenheid met jouw gevoelens, behoeften en diepe verlangens naar buiten treden en deze meenemen in het contact met anderen en het manifesteren van het leven dat bij jou past. Dit is terug te zien in het logo van Be Joeniek® en de 

Be Joeniek®methode die ik heb ontwikkeld.

De kern in het midden. Je authentieke zelf. Jouw krachtbron. De bron waarin alle wijsheid al zit! De armen vormen de verbinding tussen hemel, lichaam en aarde. Ze vormen ook de energetische tools die voor bescherming zorgen. Ze beschermen de kern zodat deze authentiek blijft. De armen omarmen de kern zoals het glas van een lantaarn de vlam beschermt tegen het uitwaaien door de wind. Geen strijd of overleven. Ze ondersteunen elkaar.

Het hartje staat voor leven vanuit je hart. Vanuit hartsverbinding, je hartsverlangen, je missie. Dat wat jij in dit leven hier op aarde komt bijdragen. Het geeft ook de verbinding weer met het universum, met al dat is (Liefde, Licht en Bewustzijn). De handen staan voor heling. Het werken met energie. Alles is energie! Dit betekent dat alles mogelijk is.

Het rokje, de gele en oranje vlammen staan voor de energie die volop stroomt. De expressie van binnen naar buiten. Vanuit jouw essentie, vanuit jouw hartsverlangen het leven creëren dat bij jou past.

" Word weer stuurvrouw en creëer jouw mooiste leven! "

bottom of page