• Informatie op deze site over alternatieve geneeswijzen is niet bedoeld als en vervanging van gekwalificeerd medisch advies, diagnose of behandeling.

 • De informatie op deze site is dus GEEN persoonlijk therapeutisch advies. Neem altijd de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid!

 • Be Joeniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de teksten van deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van deze teksten door derden.

 • De behandelmethodes van Be Joeniek zijn niet bedoeld als vervanging voor acute medische interventie.

 • Be Joeniek neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere behandelaars/coaches of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

 • De behandelmethodes van Be Joeniek sluiten geen enkel ander middel uit.

 • Be Joeniek heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

 • Indien u wilt stoppen met behandeling, interventie of medicatie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

 • Hoewel de behandelingen van Be Joeniek een genezing kunnen versnellen is het nog steeds van belang nauw samen te werken met uw arts om de behoefte aan medicijnen te controleren.

 • Hoewel de behandelingen van Be Joeniek zeer effectief zijn in het bevorderen van maximale gezondheid en genezing via een alternatieve holistische behandeling, kan het wellicht niet voldoende interventie bieden voor sommige gezondheid gerelateerde onderwerpen of problemen.

 • Hoewel de behandelingen van Be Joeniek fantastische resultaten kunnen opleveren is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.

 • U blijft ten allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met de adviezen en behandelingen van Be Joeniek doet. De verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de behandelaar/coach of de mensen die de gebruikte behandelmethodes gepatenteerd hebben of uitgevonden.

Foto's op deze website:

 

De foto's op deze website zijn auteursrechterlijk beschermd. Downloaden, gebruik of verspreiding hiervan is ten strengste verboden (fotografierechten: Kim Booij, portretrechten: Carla Dekkers).

Met dank voor de medewerking van:
 

Leven Brasserie, Sittard

Winckers-Lamberti tassen en lederhandel, Sittard

Vonja kleding, Sittard

Kim Booij Photography, Sittard


 

Disclaimer Be Joeniek

 “Behandelingen komen in aanmerking voor geheel of gedeeltelijke vergoeding

vanuit de aanvullende verzekering, 'alternatieve geneeswijze'.

Prestatiecodes

 

24012 Behandeling energetische therapie      24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie  24506 Behandeling Counseling 

24514 Behandeling Creatieve therapie             24505 Behandeling (kinder) coaching                                 24500  Behandeling psychotherapie

24509 Oudergesprekken/ouderbegeleiding   24504 Behandeling overige psychosociale therapie     24510 evaluatie/ verslag/​     

Vergoedingen van zorgverzekeraars

© 2019 Be Joeniek® Praktijk en Vrouwenbewustzijnsacademie | Brenkerstraat 6 | 6096 BV Grathem 

Disclaimer | Klachten of geschillen | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden

© Copyright pics: Kim Booij Photography | Carla Dekkers Be Joeniek
 • Be Joeniek facebook
 • Instagram
 • Carla Dekkers